Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

Informācija atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 6.1 panta 6.daļai

SIA "ElektroVIDE" akcionārs ir Organic Invest OU, Reģistrācijas Nr. 14159371

Apsaimniekošanas tarifi

Apsaimniekošanas tarifi līgumpartneriem par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu no 01.07.2023. ir sekojoši:

EEI kategorijas nosaukums Tarifi EUR/kg (bez PVN)
Temperatūras maiņas iekārtas 0.209
Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2 0.204
Spuldzes 1.320
Liela izmēra iekārtas (visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas) 0.171
Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas) 0.180
Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) 0.175

Galvenie partneru pārbaudes kritēriji ir sekojoši:

 • vai darījuma partneris ir reģistrēts Komercreģistrā
 • tam nav būtisku nodokļu parādu vai apturēta saimnieciskā darbība
 • ar kādiem partneriem tas sadarbojas
 • nav maksātnespējīgs
 • neatrodas likvidācijas procesā
 • kāda bijusi iepriekšējā sadarbība
 • tas ir ieguvis nepieciešamās piesārņojošo darbību, atkritumu apsaimniekošanas vai citas nepieciešamās atļaujas un licences
 • vai ir iesniegts aktuāls finanšu nodrošinājums
 • vai tam ir nepieciešamie personāla un materiālie resursi, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātē
 • vai partneris veic aktīvu saimniecisko darbību, izpilda maksājumu saistības
 • vai varēs nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un citu saistību izpildi u.tml

Pārbaude tiek veikta, gan analizējot publiski pieejamo informāciju, gan nepieciešamības gadījumā vēršoties pie paša partnera.

Kāpēc nodarboties ar videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanu? Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese, laukuma valdītājs, darba laiks, kontakttālrunis, var nodot: Neizmetiet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem.

Atrodi mūs

ElektroVIDE, SIA
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
+371 27329113
Darba laiks: 9:00-18:00
Slēgta sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Sazinies ar mums