Privātuma politikas

Privātuma politikas

ElektroVIDE, SIA reģistrācijas numurs: 45403037256, juridiskā adrese: Jēkabpils iela 2 - 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134 ir uzņēmusies aizsargāt klientu privātumu, tāpēc ElektroVIDE, SIA ir sagatavojusi Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. ElektroVIDE, SIA darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar ElektroVIDE, SIA Privātuma politikas principiem un jautājumu gadījuma sazināties ar ElektroVIDE, SIA pa tel.: 60007781, vai rakstot epastu uz: info@elektrovide.lv.

1.  Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras persona ir sniegusi ElektroVIDE, SIA, lai pieteiktu pakalpojumu, noslēgtu līgumu, izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, sniegtu vai saņemtu informāciju.

Klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

  • slēdzot līgumu par pakalpojumu saņemšanu
  • sniedzot kontaktinformāciju (nosaukums, reģistrācijas numurs, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.)
  • klientam veicot autorizāciju tīmekļa vietnē elektrovide.lv

2. Klienta personas datu aizsardzība

ElektroVIDE, SIA veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu juridisko un fizisko personu datus.

3. Datu drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi ElektroVIDE, SIA tās tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina personas datu un banku rekvizītu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, ElektroVIDE, SIA nodrošina:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi, vai persona noteiktā kārtībā pieprasījusi tos dzēst.
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti.

4. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

ElektroVIDE, SIA pieņem, ka pirms elektrovide.lv tīmekļa vietnes izmantošanas, vai kļūstot par ElektroVIDE, SIA klientu, Jūs esat izlasījuši Privātuma politikas principus un noteikumus un esat akceptējuši tos. ElektroVIDE, SIA ir tiesīgs veikt grozījumus Privātuma politikas nosacījumos un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī citos gadījumos, lūdzam sazināties ar ElektroVIDE, SIA, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@elektrovide.lv.

Kāpēc nodarboties ar videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanu? Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese, laukuma valdītājs, darba laiks, kontakttālrunis, var nodot: Neizmetiet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem.

Atrodi mūs

ElektroVIDE, SIA
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
+371 27329113
Darba laiks: 9:00-18:00
Slēgta sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Sazinies ar mums