E-atskaite

Atskaišu iesniegšanas sistēma (e-atskaite)

Pēc līguma noslēgšanas ar ElektroVIDE un atbrīvojuma saņemšanas no DRN, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 10.datumam ir jāiesniedz ElektroVIDE atskaites par iepriekšējā ceturksnī Latvijā pirmo reizi realizētajiem un/vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotajiem EEI, VKP un IEP apjomiem.

Atskaites lūdzam iesniegt, izmantojot ElektroVIDE elektronisko atskaišu iesniegšanas sistēmu (e-atskaite). Iesniegtās atskaites katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumā automātiski tiks saglabātas arhīvā, kur Jūs jebkurā laikā varat aplūkot savus deklarētos apjomus un maksājamo atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Mūsu klientiem atskaites ir jāiesniedz tikai ElektroVIDE.

Pamatojoties uz Jūsu iesniegtajām atskaitēm, ElektroVIDE atbilstoši līgumos noteiktajai maksai izraksta un nosūta ar E-parakstu parakstītu rēķinu.

Atgādinām, ja tiek prognozētas izmaiņas Jūsu uzņēmuma plānotajos apjomos, lūdzam, atbilstoši atjaunot informāciju, un to iesniegt ElektroVIDE.

Sīkākai informācijai sazinieties ar mums pa tālruni: +371 60007781 vai rakstiet uz e-pastu: info@elektrovide.lv

Kā iesniegt pārskatus

1. Sazinies ar mums

Sazinies ar mums, zvanot uz +371 66007781, vai rakstot uz info@elektrovide.lv

2. Iepazīsties

Iepazīsties ar Līguma nosacījumiem un individuāli Tavam uzņēmumam sagatavotajiem tarifiem. Pieteikties Līguma paraugam

3. Paraksti Līgumu

Paraksti Līgumu un reizi ceturksnī tiekamies mūsu elektroniskajā atskaišu sistēmā!

Kāpēc nodarboties ar videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanu? Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese, laukuma valdītājs, darba laiks, kontakttālrunis, var nodot: Neizmetiet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem.

Atrodi mūs

ElektroVIDE, SIA
Hospitāļu iela 8-7, Rīga, LV-1013
+371 60007781
Darba laiks: 9:00-18:00
Slēgta sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Sazinies ar mums