• Sākums
  • Pakalpojumi
  • Apsaimniekošana

Apsaimniekošana

Elektropreču Apsaimniekošana

ElektroVIDE izveidojot Elektropreču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, saviem klientiem nodrošina atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (EEI).

ElektroVIDE aicina uzņēmumus pievienoties izveidotajai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmai un saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN) samaksas.

Sadarbojoties ar ElektroVIDE, SIA uzņēmums saņems:

  • 100% atbrīvojumu no DRN samaksas
  • Izdevīgus apsaimniekošanas tarifus
  • Individuālas konsultācijas par DRN objektu uzskaiti, atbilstošu marķēšanu un atskaitēm
  • Pārstāvniecību atkritumu apsaimniekošanas jautājumos valsts un pašvaldību institūcijās
  • Atskaites elektroniskā veidā Jums būs jāiesniedz tikai reizi ceturksnī un tikai ElektroVIDE elektroniskajā atskaišu sistēmā
  • Iespēju iesaistīties dažādos sabiedrību izglītojošos projektos par atkritumu apsaimniekošanu

Piedāvājam iepazīties ar līguma nosacījumiem. Pieteikties Līguma paraugam

Pēc līguma noslēgšanas, pamatojoties uz Valsts vides dienesta lēmumu, Jūsu uzņēmums saņems atbrīvojumu no DRN samaksas ar kārtējā ceturkšņa pirmo datumu.

Jānoslēdz līgumu līdz: DRN atbrīvojums no:
10. februārim 1. aprīļa
10. maijam 1. jūlija
10. augustam 1. oktobra
10. novembrim 1. janvāra

Sīkākai informācijai sazinieties ar mums pa tālruni: +371 60007781 vai rakstiet uz e-pastu: info@elektrovide.lv

Kā noslēgt līgumu par EEI apsaimniekošanu

1. Raksti uz info@elektrovide.lv, vai zvani +371 6000778

2. Paraksti līgumu

3. Saņem 100% atbrīvojumu no DRN par EEI

4. Saņem pieejas e-atskaites sistēmai

5. Iesniedz atskaiti reizi ceturksnī

6. Saņem rēķinu e-pastā

Kā noslēgt līgumu par EEI apsaimniekošanu

1. Raksti uz info@elektrovide.lv, vai zvani +371 6000778

2. Paraksti līgumu

3. Saņem 100% atbrīvojumu no DRN par EEI

4. Saņem pieejas e-atskaites sistēmai

5. Iesniedz atskaiti reizi ceturksnī

6. Saņem rēķinu e-pastā

Kāpēc nodarboties ar videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanu? Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese, laukuma valdītājs, darba laiks, kontakttālrunis, var nodot: Neizmetiet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem.

Atrodi mūs

ElektroVIDE, SIA
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
+371 60007781
Darba laiks: 9:00-18:00
Slēgta sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Sazinies ar mums