• Sākums
  • Kāpēc jāapsaimnieko (EEI) atkritumi?

Kāpēc jāapsaimnieko (EEI) atkritumi?

Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI)?

Attīstoties informācijas tehnoloģijai un pieaugot dzīves ērtībai, EEI preču un attiecīgi arī to radīto atkritumu daudzums nepārtraukti un strauji pieaug. EEIA atkritumi jāpārstrādā savlaicīgi ne tikai strauji augošā apjoma, bet arī ķīmiskā sastāva dēļ. Nepareiza apstrāde var izdalīt ķīmiskas vielas gaisā un gruntsūdeņos, izraisot nopietnas veselības un vides problēmas.

EEI nonākot vispārējā atkritumu plūsmā (parasts sadzīves atkritumu konteiners vai poligons), var izraisīt nopietnas avārijas ugunsgrēka, eksplozijas vai toksisku gāzu izdalīšanās dēļ.

Ja šie atkritumi netiek atdalīti no vispārējās atkritumu plūsmas, tie nonāk poligonos. Toksisko un dažādu organisko vielu emisija piesārņo augsni un gruntsūdeņus, un to iztvaikošana izraisa gaisa piesārņojumu. Organiskās vielas kopā ar slāpekļa savienojumiem var aizaugt ūdenstilpēs un piesārņot dzeramo ūdeni.

Cilvēki un dzīvnieki var tieši absorbēt piesārņojumu, ko rada EEI produktu atkritumi:

  • lietojot pārtikā ūdeni no akām
  • lietojot pārtikā piesārņotu virszemes ūdeni vai tikai tajā peldoties
  • ieelpojot piesārņotās augsnes putekļus un ādai kontaktējoties ar piesārņoto augsni
  • lietojot pārtikā piesārņotā augsnē augušus augus
  • lietojot pārtikā putnus, zivis un dzīvniekus, kas ir uzņēmuši barību piesārņotā vidē

Videi kaitīgu preču atkritumu pareiza apsaimniekošana ir tik būtiska tādēļ, lai ne tikai samazinātu šo atkritumu kaitīgo ietekmi uz mūsu veselību, bet arī uz citiem dzīvajiem organismiem, biosfēru un atmosfēru. Tieši tāpēc ir nepieciešama visas sabiedrības aktīva un godprātīga iesaistīšanās sistēmas darbībā, nodot nolietotās elektroiekārtas, riepas un izlietotās baterijas un akumulatorus videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas vietās.

Bez maksas nododot nolietotās EEI, atkritumu savākšanas vietās, katrs no mums var samazināt savus izdevumus par atkritumu izvešanu. Kur nodot EEI atkritumus

Kāpēc nodarboties ar videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanu? Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese, laukuma valdītājs, darba laiks, kontakttālrunis, var nodot: Neizmetiet elektroiekārtas kopā ar citiem atkritumiem.

Atrodi mūs

ElektroVIDE, SIA
Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084
+371 60007781
Darba laiks: 9:00-18:00
Slēgta sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Sazinies ar mums